خانه » بایگانی برچسب: شکل جمجمه انسان های امروزی نسبت به گذشته

بایگانی برچسب: شکل جمجمه انسان های امروزی نسبت به گذشته

سازمان مغز انسان مدرن به تازگی تغییر کرده است

فسیل های Homo sapiens نشان دهنده تکامل تدریجی مغز انسان به شکل کروی مدرن آن است. شکل مغز یکی از قدیمی ترین اعضای شناخته شده گونه ما است.مغز جنیفر 300،000 ساله Jebel Irhoud (سمت چپ) است. شکل مغز و احتمالا عملکرد مغزی به تدریج تکامل یافته است. مورفولوژی مغز به طرز شگفتآوری اخیر (راست) به …

ادامه نوشته »