انتظارات و توقعات یک شخصیت عصبی

0

در این مطلب از سایت طب فارسی ما برای شما از حالات و توقعات یک شخصیت عصبی بیشتر صحبت می کنیم. شخصیت عصبی دارای افکار و کردار نا خوشایندی است که هم خود فرد و هم دیگران را آزار می دهد. پیشنهاد می شود با ما همراه باشید و از تیپ شخصیت عصبی بیشتر بدانید.

 

توقعات شخصیت عصبی

شخصیت عصبی

شخصیت عصبی معمولا با دو واقعیت مواجه است: یک واقعیت شخصیت عصبی ارتباط با خودش می باشد، بدین معنی که ایشان در تخیل و تصور، خود را شخصی بسیار باهوش، پرقدرت، دانا و جذاب و دارای امکانات نامحدود در نظر می گیرند در صورتی که از نظر واقعیت او انسانی است که همه ی محدودیت های یک انسان را دارا می باشد. حتی از یک انسان معمولی هم پایین تر است. یعنی بین ان چیزی که واقعا هست و ان چیزی که خودش تصور می کند، فاصله زیادی است. نوع دوم واقعیت این است که شخصیت عصبی از دیگران توقع دارد که او را به عنوان یک موجود ممتاز و برجسته بشناسند و احترام قایل شوند در حالی که به حق با وی آن طور رفتار می کنند که در خور شخصیت فعلی اوست. حال ببینیم که این شخصی عصبی خود ایده ال با مواجه شدن با این واقعیت رنج اور چه واکنشی از خود نشان میدهد و چه تصمیمی برای رفع این معضل می گیرد.

 

نقش خود ایده آل در شخصیت عصبی

شخصیت عصبی

شخصیت عصبی از خود ایده آلیش نمی تواند دست بکشد و یا آن را رها کند. چون خود ایده الی در حکم یک سنگر دفاعی است که در پشت آن لااقل احساس آرامش لرزان و تهدید شونده می نماید، چنانچه این سنگر را رها کند مواجه با خطراتی خواهد شد. یعنی خطر سقوط از دره ناچیزی و بی ارزشی، اگر خوب دقت کنیم می بینیم که ریشه و منشأ توقعات و انتظارات غیر منطقی و عصبی «خود ایده الی» است و از دیگران توقع دارد که همه ی کارهایش را بپسندند و هیچ گونه عیب و ایرادی در کارهایش نبینند، از دیگران توقع دارد که از او اطاعت و فرمانبرداری کنند و انتظار دارد که او را به عنوان صاحب ان صفات و خصوصیات برتر بشناسند، خلاصه هرگونه احتیاجی داشته باشد، توقع دارد که برآورده شود

 

علایم و خصوصیات توقعات شخصیت عصبی

شخصیت عصبی
اولین علامت و خصوصیت توقعات شخصیت عصبی این است که اساس و مبنای واقعی ندارند، این موارد توقعات شخصی نسبت به امور و موضوعاتی است که جز یک آرزوی خیالی و واهی چیز دیگری نیست. مثلا توقع دارد که هرگز مریض نشود یا حتی نمیرد. علامت مشخصه ی دیگر آن در شخصیت عصبی ، توقعات  خود خواهانه بودن آنها است در تصویر خود ایده آلی خود، خود را خیلی پر قدرت و مهم میداند، احتیاج دارد که دیگران از او اطاعت کنند، از توقعات دیگرش این است که شخص می خواهد که انتظارات او برآورده شوند، بدون این که خودش یک قدمی بردارد، توقع دارد که موقعیت بهتری برایش فراهم سازند و بعضی مواقع حتی به روشنی نمیداند، چه چیزی میخواهد، احتیاجات و توقعاتش دقیقا چیست؟

چهارمین علامت شخصیت عصبی عناد آمیز بودن توقعاتش می باشد. با پرخاشگری عناد آلود و بی مهرانه توقعاتش را مطرح می کند، علت عناد آمیز بودن توقعات عصبی برابر است با شکست، برابر است با احساس بی ارزشی. تیپ عزلت طلب خود را آدمی بی نیاز و آزرده و مستقل تصور می کند بر مبنای این تصور از دیگران انتظار دارد که در کارهایش دخالت نکنند. مخل و مزاحم تنهائیش نشوند. در شخصیت عصبی ادمی است که ناراحت، ناسازگار و ناراضی است. اگر انتظاراتش را برآورید به یک علت ناراحت می شود و اگر نیاورید به علت دیگر، یکی از واکنشهای شخصیت عصبی ترس و هراس دائمی است که به علت پیش بینی از شکست، در ارضای انتظارات خود، دردی موجود است. عصبانیت و خشم و غیظ  هم اغلب از واکنش هایی است که به علت سرخوردگی و شکست در اعمال و ارضاء توقعات عصبی ایجاد می شود.

بنابراین خشم و عناد و عصبانیتی که در شخصیت عصبی  ایجاد می شود، ممکن است امراضں و ناراحتی های «سایکوسوماتیک» تولید نماید، یعنی امراض جسمی که منشأ و علتشان ناراحتی های روحی است ادم عصبی فقط تیرگی ها را میبیند و در مورد دیگران روشنی ها را، که این یک نوع حسادت شخص عصبی است. نسبت به زندگی دیگران رشک میورزد، اغلب احساس حسادت توأم با احساس محرومیت، بی کسی، تنهایی، بیچارگی و رنجوری است. یکی دیگر از اثرات مضر «توقعات عصبی»، احساس خستگی و تنبلی مزمن و دائمی است که به علت فلج شدن انرژی ها و عدم هماهنگی و تشتت نیروهای معنوی است، نه تنها در کار، بلکه در فکر و احساس شخص نیز تأثیر سوء می نماید. از تمرکز فکر و اندیشیدن دقیق و روشن درباره موضوعات عاجز است.

 

منبع: http://tebfarsi.ir

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*

code

خرید بک لینک خرید رپورتاژ نرم افزار مطب نرم افزار رستوران هتل آپارتمان مشهد