بررسی و شناسایی رابطه اضطراب و نفرت

0

امروزه به دلیل سبک زندگی شهری و مدرنی که ما داریم علایم اضطراب و استرس در افراد به وضوح دیده می شود. اضطراب در تمامی اعضای بدن ما ایجاد واکنش های منفی می شود.اضطراب با دیگر احساسات و حالت های روحی ما نیز در ارتباط است. در این مطلب از سایت طب فارسی برای شما از رابطه بین اضطراب و نفرت بیشتر صحبت می کنیم.با ما همراه باشید.

رابطه ی اضطراب و نفرت و عناد

اضطراب و نفرت

محرک اضطراب عصبی و عوارض حاصل از ان، عناد و نفرت می باشدیعنی رابطه اضطراب و نفرت مستقیم است و  و اظطراب و نفرت رابطه علت و معلولی دارند. در جریان رشد عصبی به طور اجتناب ناپذیری مقدار زیادی عناد و نفرت به وجود می آید که در وجود انسان تشکیل یک نیروی عظیم آزار دهنده و مخرب را می دهد. از اینکه شخص نمی تواند وجود این نیروی مخرب و آزاردهنده را در خود تحمل کند، می کوشد تا به طریقی ان را به خارج از خود منتقل نماید. حال انکه در ساختمان عصبیت، خصوصیات و کیفیات دیگری نیز وجود دارد که مغایر ابراز نفرت است و همین کیفیات مغایر نفرت است که شخص را مواجه با تضاد و نتیجتاً گرفتار اضطراب می نماید، یعنی شخص عصبی از یک طرف احتیاج شدید دارد به اینکه نفرت متراکم در وجود خود را بروز دهد، ولی از طرف دیگر به علت وجود احتیاجات و کیفیات مغایر با آن، انجام چنین کاری برایش بسیار مشکل است در این برهه رابطه اضطراب و نفرت دچار پیچیدگی هایی می شود .

 

اضطراب و نفرت و تاثیرش در روابط انسانی

اضطراب و نفرت

شخص ممکن است در عین آن که نسبت به دیگری عناد و نفرت دارد او را دوست هم داشته باشد. یا به او احتیاج هم داشته باشد، در این صورت کاملاً طبیعی است که وجود نفرت را مخل جلب دوستی و سایر احتیاجات خود ببیند و بنابراین سعی کند تا چشمش را بر آن ببندد. شما نمیتوانید هم از دیگران انتظار دوستی داشته باشید و هم از انها متنفر باشید. گاهی سرکوب نمودن نفرت به این جهت است که شخص نمی خواهد، علت و مسبب اصلی آن را در خود ببیند. مثلاً اگر عناد و نفرت ناشی از حسادت باشد، شخص برای اینکه متوجه حسادت در خود نگردد، ناچار است، چشمش را به نفرت ناشی از آن نیز ببندد، زیرا حسادت یک کیفیت روحی نامطلوب، ضد اجتماعی و ضد اخلاقی است که هر شخصی از داشتن ان احساس شرم، پستی و بی ارزشی می کند. عناد و نفرت کیفیتی است، امیخته به خشم و غیظ، بعد از این که به ضمیر نااگاه فرستاده شد، از بین نم یرود، بلکه در ضمیر نااگاه می ماند و به صورت نیرویی متراکم تشکیل یک کانون مخرب، انفجار آمیز و غیر قابل کنترل را میدهد که مدام در جستجوی مفری است تا به خارج منتقل گردد. درست مثل مواد منفجره ای که در عمق کوه پنهان است و هر ان می خواهد مفری به خارج پیدا کند. شخصی عصبی هم به هر طریق شده باشد، این نیروی منفجره را که روز به روز شدت و گسترش بیشتری هم پیدا می کند، کنترل نماید. محققاً چنین شخصی دائماً در حالت نگرانی و دلهره به سر می برد، حالت دل شوره و اضطراب مبهم و بی دلیلی که بسیاری افراد همیشه گرفتار آن هستند، ناشی از همین مسئله است.

اضطراب و نفرتسرکوب شده به علت مغایرت با احساسات و احتیاجات دیگر شخص، او را مواجه به نفرت می گرداند و از این طریق هم به تشدید اضطراب قبلی او کمک می کند، پس نفرت سرکوب شده هم خطری است، برای آرامش  شخص و هم مخل و مزاحم احتیاجات و احساسات دیگر شخص می باشد. است که در عمق وجودش نهفته است، کسی که خود از نعمت محبت محروم بوده است، بنابراین از ابراز محبت صادقانه عاجز است. چگونه می تواند محبت دیگران را به خود جلب کند. چنین شخصی فقط می تواند محبت کند، که البته موفق نمی شود و همیشه در یک جایی لو میرود.

 

منبع: http://tebfarsi.ir

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*

code

خرید بک لینک خرید رپورتاژ نرم افزار مطب نرم افزار رستوران هتل آپارتمان مشهد