بررسی عوامل موثر در شکل گیری شخصیت

0

شکل گیری شخصیت در انسان به عواملی زیادی بستگی دارد. در صورت متعادل بودن هریک از این عوامل ما می توانیم به شکل گیری شخصیت درست و منحصر به فردی دست یابیم. در این مطلب از سایت طب فارسی ما برخی از عوامل شکل گیری شخصیت را برای شما توضیح می دهیم. با ما همراه باشید.

 

عوامل موثر در شکل گیری شخصیت

شکل گیری شخصیت
سن و سال انسان: نظریه دکتر دیپاک چوپرا در زمینه سن و سال و پیر شدن یک انسان در مبحث شکل گیری شخصیت چنان است که پیر شدن آن قدر پیچیده به نظر میرسد که حتی تعریف دقیق آن نیز مشکل است به طور کلی، هر سلول کبد انسان پانصد وظیفه مختلف انجام میدهد، از این رو، امکان پانصد بار خطا نیز وجود دارد. این نشان میدهد که برای پیر شدن، راه های متعددی وجود دارد. از سوی دیگر، این دیدگاه که پیر شدن پیچیده است، امکان دارد اشتباه باشد. باا آن که یک هزار موج در اقیانوس پدید می اید، اما موج اقیانوس تنها پدیده ای است که با نیروی خاص به وجود می اید؛ شاید این مطلب در مورد پیر شدن انسان و شکل گیری شخصیت نیز صادق باشد. ظاهراً ما صدها موج می بینیم مانند ناراحتی های مختلف، چین و چروکهای جدید اطراف چشمها، نشان خنده های عمیق در گوشه دهان و ناراحتیهای بی شمار دیگر، دکتر چوپرا، در کتاب خود با عنوان پیر شدن یک اشتباه است، دیدگاهی نو را هوشمندانه بیان کرده است.
اگر چه همه ما پیر و به ناچار تسلیم این فرایند خواهیم شد، پرسش مهم این است که ایا ما باید تسلیم شویم؟ او خاطر نشان میسازد که دی. ان. ای که بر وظایف سلولها نظارت می کند، و متلاشی نمی شود و پس از مدت دست کم ششصد میلیون سال، حتی یک میلیمتر هم تغییر نکرده است. یعنی ماده ی اصلی وجود ما تابع گذشت زمان نیست، هر چند که ما پیر می شویم، چرا؟ راه رهایی از دام پیر شدن، جادوی واقعی است که مانند هر چیز دیگری در اختیار شما و در خویشتن نامرئی تان قرار دارد شما قطعاً نمی توانید مانع پیر شدن جسم خود شوید. این جسم توقف گاهی است
که روح شما به طور موقت در آن مسکن گزیده است، شما میتوانید دیدگاه درونی خود را تغییر دهید و دقیقاً بر هر سلول بدنتان تأثیر بگذارید، خود نامرئی شما، یعنی  ضمیرتان تنها در مغز شما قرار ندارد، بلکه خود نامرئی شما، آن خود آگاه الهی شما است که در تک تک سلول هایتان جای دارد.

گویی که جهان در وجود شما است. اگر بتوانید با ضمیر خود با احساسی واقعاً جادویی کار کنید، میتوانید فرایند پیر شدن سلولها که از دی. ان. ای تخریب ناپذیر تشکیل شده است، اثر فراوان بگذارید. اگر در مورد قابلیت خود دچار شک و تردید شده اید، بدیهی است که این شک و تردید بر تک تک سلول های بدن شما از جمله حافظه دی.ان.ای اثر می گذارد و نمی تواند خود را بازسازی کند. شما در ضمیرتان باید نگرش خود را نسبت به پیر شدن ارزیابی کنید. اگر ضمیر خود را در سطحی قرار دهید که تابع زمان و پیر شدن نباشد. در این صورت، بدن شما نیز کم کم همین گونه عمل خواهد کرد. در واقع، خیلی آهسته پیر می شود، زیرا ضمیر شما این مطلب را قویاً از بدن شما میخواهد. وقتی خود را از پیر شدن رها و خلاصی ببینید در واقع این گونه خواهید شد که تجسم می کنید.

 

سلامت روانی از عوامل شکل گیری شخصیت

شکل گیری شخصیت

احساسات انسان تجلیات مادی افکار او هستند، احساس لذت در انسان در جسم مادی صورت میگیرد و آن مواد شیمیایی که با شادی و شعف در او به وجود می آید، قابل اندازه گیری است. همین در مورد ترس، تنش، عصبانیت، خشم، حسادت، افسردگی و امثال آن صدق می کند این عوامل همگی موجب تغییرات شیمیایی در بدن می باشند و انسان آن ترکیبات شیمیایی را در کارخانه ی داروسازی کوچک خود تولید می کند که شروع آن از ضمیر انسان است. آن ضمیر، حقیقتاً قابلیت تولید هزاران «دارو» را دارد که در بدن انسان به وجود می ایند، برای تغییر شخصیت خود و شکل گیری شخصیت به گونه ای که مطلوب شما است. بزرگترین مشکلی که وجود دارد غلبه بر ترس و تردیدهایتان است که با آنها زندگی می کنید. در واقع این ترس و تردیدها، دوستان و همنشینان شما هستند که مانع می شوند مسئولیت خلق زندگی جادویی خود را برعهده بگیرید. ترس، سر زندگی و نشاط را از شما می رباید. بیاموزید که جرأت و شهامتتان را از ترستان، قویتر سازید. ترس یکی از بزرگترین و نیرومندترین دشمنان شماست، نیرویی است که می تواند خوشحالی و خوشبختی شما را خراب کند. ترس ضعف هایتان را تثبیت می کند و اجازه نمی دهد، رشد کنید. شما را ایستا  و راکد نگه می دارد و باعث می شود، نتوانید تمامی توانایی های خودرا شکوفا کنید. چنانچه به ترس اجازه دهید بر زندگی شما سایه بیفکند، انگار در زندان زندگی خواهید کرد.

نبرد پنهانی درون خویش را درک کنید. چنانچه می خواهید در نبرد با ترس درونی خود برنده باشید و شکل گیری شخصیت منحصر به فردی داشته باشید، باید منبع و منشأ اصلی آن را درک کنید. ترس زاده ی، مخلوق فکر و ذهن شما است. ترس وانمود می کند که میخواهد ما را از درد و رنج محافظت کند، اما آنچه به راستی انجام میدهد، این است که ما را از عشق و شور زندگانی محروم می سازد.

 

تاثیر روابط در شکل گیری شخصیت

شکل گیری شخصیت

تمامی روابط، آیینه هایی هستند که خودتان را به شما نشان میدهند: روابط به عنوان آیینه های تمام نما از شما است، روابط صمیمی معمولاً سختیهایی برای شما به همراه دارند و شما را معذب و ناراحت می کنند، چرا که وادارتان می کنند به آیینهای که پیش روی شماست، نگاه کنید و ویژگی هایی را که در دیگران نمیپسندید، بازتاب بخش های ناخوشایند وجود خودتان بدانید که تا آن زمان با انها  نشده اید. بنشینید و از تمامی روابط مهمی که در زندگی داشته اید، مانند دوستی ها، فهرستی تهیه کنید، سپس مقابل هر یک از اسامی، چالش هایی را که آن رابطه برایتان به همراه داشته، یادداشت کنید. چیزهای ی که اصلا نمیپسندید و دوست نداشتید. سپس از خودتان بپرسید، چه درس هایی از آن وقایع و روابط گرفتید و کدام ویژگیهای شد و صی شما تغییر کرده، شاید باورتان نشود بی انکه خواسته باشید یا انتظارش را خته باشید تا چه حد رشد و تغییر کرده اید، در بسیاری دفعات این وقایع و روابط، شما را مجبور کرده اند مهربان تر، انعطاف پذیرتر و با ثبات تر باشید، چه با خودتان، چه با دیگران، خواهید دید دشوارترین روابط شما، احتمالاً بیشترین رشد و تغییر .شخصیتی را در شما رقم زده اند

 

تاثیر مهر ورزی در شکل گیری شخصیت

شکل گیری شخصیت

شما هستید که بیشترین قدرت، تسلط و اشراف را بر زندگی خود دارید. شما هستید که تصمیم می گیرید از آنچه اتفاق افتاده احساس خوشی و خوشبختی بکنید .یا احساس بدبختی و درماندگی هیچ چیز نمیتواند بدون اجازه ی شما، شما را خوشحال یا ناراحت کند. زندگی آن چیزی است که از درون بر شما حادث می شود. عملی که خودتان برای خودتان از درون ایجاد می کنید. چه مثبت یا منفی، دنیا تماماً آن چیزی است که درون شما اتفاق می افتد هرگز هیچ کس نمی تواند از بیرون خوشحالی شما را از شما بگیرد، خود شما هستید که با متکی بودن به دیگران، به آنان چنین اجازه ای را می دهید. یکی از سیاه ترین و منفی ترین خصیصه هایی که هر کسی ممکن است در خود راه دهد، ناسازگاری است که سرچشمه و منشاء بسیاری از عیوب باطنی از قبیل نفرت، حقد، کینه و انتقام جویی و حرص و آز و خصومت و بد دلی است، ناسازگاری و نداشتن تحمل و گذشت، گاهی اوقات از خصائص فردی فراتر میرود و جنبهای اجتماعی پیدا می کند. تحمل و سازگاری را میتوان یکی از خصایل ارزنده ی بشری دانست.
با برخورداری از سازگاری می توان از چنبره ی خفقان آور خصومت و عناد و کینه نسبت به خود و دیگران آزاد شد و محیط مسموم روح را مصفا و با طراوت ساخت و بخصوصی از فورانهای خشم کور که پرده ای در پیش روی چشم عقل میکشد و با تولید ادرنالین زیاده از حد، ارگانیزم را با خطراتی مواجه میسازد، جلوگیری نمود. ناسازگاری، دیری نمی پاید که به جنایت و فرومایگی می رسد که نوشداروی ان مهر ورزیدن است.

 

منبع: http://tebfarsi.ir

Leave A Reply

Your email address will not be published.

*

code

خرید بک لینک خرید رپورتاژ نرم افزار مطب نرم افزار رستوران هتل آپارتمان مشهد